21. in 22. januar


Ljubljana, Slovenija

Planet GV, Likozarjeva 3

EUROPROTOCOL

Mednarodni poslovni in diplomatski protokol


Usposabljanje je primerno za vse, ne glede na to, ali želite pridobiti znanje s področja poslovnega in diplomatskega protokola na osnovni do srednje zahtevni ravni ali pa želite poglobiti svoje znanje na napredni stopnji ali osvežiti že usvojeno znanje!


V sodelovanju s šolo EUROPROTOCOL® izvajamo certificirana izobraževanja s področja mednarodnega poslovnega in diplomatskega protokola.


Europrotocol® je vodilno svetovno podjetje za usposabljanje, ki izobražuje o diplomatskem protokolu, mednarodnem poslovnem protokolu, bontonu in medkulturni komunikaciji.


Okrepili in osvojili boste svoje znanje s področij poslovnega in diplomatskega protokola, sodobnega bontona in znanja s področja medkulturnega komuniciranja.

Okrepili in osvojili boste svoje znanje s področij poslovnega in diplomatskega protokola, sodobnega bontona in znanja s področja medkulturnega komuniciranja.

Dvodnevno usposabljanje je zasnovano tako, da obrusi vaše poklicne, družabne, poslovne in diplomatske veščine ter okrepi vaše medkulturne komunikacijske kompetence.


V današnjem globaliziranem gospodarstvu imata mednarodno poslovanje in diplomatski protokol čedalje pomembnejšo vlogo.
Protokol posamezniku omogoča, da se počuti udobno in sproščeno, ter mu krepi zaupanje in avtoriteto pri njegovih prizadevanjih, da bi se gost počutil resnično dobrodošel. Poleg tega je protokol umetnost ustvarjanja pravega okolja za sklepanje poslov in vodenje diplomacije.
Pravila mednarodnega protokola so namenjena ohranjanju spoštljivosti in vljudnosti v mednarodnih zadevah; med vladami, mednarodnimi organizacijami in njihovimi predstavniki, pa tudi med gospodarskimi družbami, podjetji in njihovimi predstavniki. Čeprav smo v zadnjem času v korporativni in diplomatski praksi večji stopnji neformalnosti, se pravila protokola strogo uporabljajo in jih je treba natančno upoštevati. Nikoli jih


Ključne vsebine dvodnevnega izobraževanja:

- načela in smernice poslovnega in diplomatskega protokola;

- diplomatska govorica in ustna diplomacija;

- izpopolnjena osebna in profesionalna podoba;

- protokol dvostranskega srečanja in organizacije podpisovalnih slovesnosti z ustreznimi sedežnimi redi;

- popolna organizacija poslovnih kosil, diplomatska družbena etiketa, vključno z jedilnim bontonom;

- samozavest v uradnih, formalnih in neformalnih stikih.


Postanite strokovnjaki protokola v lokalnem in mednarodnem okolju, ter spoznajte ključne elemente medkulturne komunikacije!


Prejmite najvišji mednarodni certifikat:

INTERNATIONAL BUSINESS & DIPLOMATIC PROTOCOL


Prejmite najvišji mednarodni certifikat:

INTERNATIONAL BUSINESS & DIPLOMATIC PROTOCOL


Podroben program

21. januar 2020
9.00 - 17. 00

PRVI DAN:

Javna osebna kompetenca in diplomacija
nebesedna komunikacija in tiha sporočila govorice telesa

Protokol srečanja, pozdrava in sprejema
pravila predstavljanja in simulacija sprejemnega špalirja

Prednostni vrstni red
uradne smernice za razvrščanje
predstavniki vlad in mednarodnih organizacij
slog naslavljanja

dvostranska in večstranska srečanja ter dogodki
protokolarni sedežni red

pravila pri izobešanju zastav
domača in tuje zastave
pravila, ki veljajo za zastave mednarodnih organizacij

Vključuje prikaz delovnega kosila z vajami bontona za mizo med kosilom. Teme vključujejo: pregled prizorišča in mize, oblikovanje jedilnega lista, evropska (francoska in angleška) pravila obnašanja za mizo, naloge gostitelja in gosta, sheme razporeda omizja, smernice o medkulturni in verski prehrani in še veliko več.


22. januar 2020
9.00 - 17. 00

DRUGI DAN:

Protokol ob slovesnem podpisovanju
simulacija


Organizacija sprejemov
vabila in odgovarjanje na vabila (RSVP)
oblikovanje sprejemnega špalirja

Diplomacija
vzpostavitev diplomatskih odnosov in protokola v mednarodnih zadevah

Diplomatski in konzularni zbor
uradna razvrstitev

Podoba v javnosti in pravila oblačenja
dnevna formalna poslovna oblačila
večerna oblačila

Medkulturni izzivi
izročanje in sprejemanje daril v mednarodnem okolju
večkulturno in večversko delovno okolje
tabuji in občutljiva vprašanja

Protokol po dogodku
umetnost zahvalnih pisem


Ključne vsebine dvodnevnega izobraževanja:

- načela in smernice poslovnega in diplomatskega protokola;

- diplomatska govorica in ustna diplomacija;

- izpopolnjena osebna in profesionalna podoba;

- protokol dvostranskega srečanja in organizacije podpisovalnih slovesnosti z ustreznimi sedežnimi redi;

- popolna organizacija poslovnih kosil, diplomatska družbena etiketa, vključno z jedilnim bontonom;

- samozavest v uradnih, formalnih in neformalnih stikih.


Postanite strokovnjaki protokola v lokalnem in mednarodnem okolju, ter spoznajte ključne elemente medkulturne komunikacije!


- Državnim uradnikom;

- Predstavnikom nacionalnih vlad;

- Osebju mednarodnih organizacij;

- Aktivnim diplomatom, javnim uslužbencem;

- Izvršnim direktorjem in drugemu vodstvenemu kadru gospodarskih družb;

- Uradnikom za protokol in komunikacije;

- Svetovalcem za stike z javnostmi;

- Strokovnjakom in svetovalcem za organizacijo sestankov in posebnih dogodkov;

- Osebnim asistentom in administrativnemu osebju;

- Tistim, katerih poklic zahteva komunikacijo in druženje na trgu;

- Vsem, ki želite izostriti, osvežiti ali razširiti svoje razumevanje mednarodnega protokola.


ZBIRAMO ZANIMANJA ZA UDELEŽBO NA JANUARSKI DELAVNICI

PIŠITE NAM

ZBIRAMO ZANIMANJA ZA UDELEŽBO NA JANUARSKI DELAVNICI

PIŠITE NAM

Duša Barbara Vidanovič

Ga. Vidanovič je svetovno priznana strokovnjakinja mednarodnega poslovanja in diplomatskega protokola. Je izkušena svetovalka, trenerka in vodja.

Dodatne koristne informacije v zvezi z Evropsko šolo protokola, najdete na spodnji povezavi:ZGODNJA PRIJAVA DO 20. 12. 2019
780 €

Velja za prijave do vključno 20. decembra 2019


Vključuje:

- udeležbo na celotnem izobraževanju

- delovno gradivo,

- okrepčilo med odmori

- certifikat o opravljenem usposabljanju.V ceno ni vključen DDV.

REDNA PRIJAVA
870 €


Vključuje:

- udeležbo na celotnem izobraževanju

- delovno gradivo,

- okrepčilo med odmori

- certifikat o opravljenem usposabljanju.V ceno ni vključen DDV.PAKET ZA 2 OSEBI
740 €

Kotizacija 740 € po osebi, ob hkratni prijavi dveh udeležencev!

Vključuje:

- udeležbo na celotnem izobraževanju

- delovno gradivo,

- okrepčilo med odmori

- certifikat o opravljenem usposabljanju.V ceno ni vključen DDV.

PRIJAVA ZA SKUPINO
700 €

Kotizacija 700 € po osebi, ob hkratni prijavi treh ali več udeležencev!

Vključuje:

- udeležbo na celotnem izobraževanju

- delovno gradivo,

- okrepčilo med odmori

- certifikat o opravljenem usposabljanju.


V ceno ni vključen DDV.

Na podlagi prijave vam bomo poslali račun, ki ga poravnate v navedenem plačilnem roku. Kotizacijo lahko poravnate tudi pred prejemom računa na IBAN SI56 0292 1008 9918 850 (Nova Ljubljanska banka, d. d., Ljubljana), sklic na št. 005409 - matična št. plačnika.

Planet GV

Likozarjeva 3
1000 Ljubljana


T: 080 33 44
E: izobrazevanje@planetgv.si


Udeležencem v času poteka izobraževanja priporočamo parkiranje na parkirišču pri Železniškem muzeju, Parmova 35.