Duša Barbara Vidanović

(Dusha Barbara Vidanovich)

je svetovno priznana avtoriteta s področja mednarodnega poslovanja in diplomatskega protokola. Je svetovalka, izvajalka usposabljanj in vodja z bogatimi izkušnjami. Izvaja programe usposabljanja za vodilne in vladne kadre o diplomatskem protokolu, mednarodnem poslovnem protokolu, bontonu in kompetencah medkulturne komunikacije. Njeni program so namenjeni podjetjem, mednarodnim organizacijam, vladam in diplomatskim predstavništvom.

EUROPROTOCOL®

Vodilna svetovna šola protokola

Europrotocol, ustanovljen leta 2001, je vodilno evropsko in svetovno podjetje za usposabljanje s sedežem v Londonu in Bruslju. Sodeluje z mednarodno ekipo strokovnjakov, vključno z nekdanjimi in sedanjimi kariernimi diplomati, politologi, strokovnjaki za javno politiko, strokovnjaki za mednarodno poslovanje in diplomatski protokol, diplomacijo, mednarodno javno pravo, izvajalci usposabljanj s področja družabnega in poslovnega bontona, predavatelji z medkulturnimi izkušnjami, trženjskimi strokovnjaki, strokovnjaki za javno nastopanje in govor ter odnose z mediji.
Izvaja usposabljanja po najvišjih kakovostnih standardih, ki so utemeljeni na dolgoletnem strokovnem znanju in odnosih s široko mrežo partnerjev in akademskih institucij iz vse Evrope in tudi širše.
Europrotocol sodeluje z javnimi institucijami, vladami, vključno s kabineti ministrov, uradi za mednarodne odnose, mednarodnimi organizacijami in njihovimi uradi za komuniciranje, zasebnimi družbami in podjetji iz širokega nabora panog.

Podjetje je specializirano za mednarodno poslovanje in diplomatski protokol, profesionalni in družabni bonton ter medkulturno komunikacijo. Prepoznati gonila uspešne sodobne komunikacije in zaupanja vredne podobe organizacij je ključ do uspešnega poslovanja, zato je cilj krepitev znanja in veščin z usposabljanjem in praktičnimi rešitvami.