Protokol je umetnost ustvarjanja pravega okolja za sklepanje poslov in vodenje diplomacije. Protokol posamezniku omogoča, da se počuti udobno in sproščeno, ter mu krepi zaupanje in avtoriteto pri njegovih prizadevanjih.
Pravila protokola so namenjena ohranjanju spoštljivosti in vljudnosti med mednarodnimi organizacijami gospodarskimi družbami, podjetji in njihovimi predstavniki. Čeprav smo v zadnjem času v korporativni in diplomatski praksi večji stopnji neformalnosti, se pravila protokola strogo uporabljajo in jih je treba natančno upoštevati.
V današnjem globaliziranem gospodarstvu imata mednarodno poslovanje in diplomatski protokol čedalje pomembnejšo vlogo.
Na izobraževanju boste okrepili in usvojili znanje s področij poslovnega in diplomatskega protokola, sodobnega bontona in znanja s področja medkulturnega komuniciranja.
Usvojili boste veščine vzpostavljanja strokovnih stikov in komuniciranja v obliki pričakovanih pravil o vedenju, usposabljanja v obliki delavnic o vedenju za mizo med uradnimi sestanki ali uradnimi obroki na družabnih srečanjih, kot so delovni zajtrki, kosila, pogostitve in sprejemi.

Kaj pridobite z udeležbo?

Mednarodno priznan certifikat: International Business & Diplomatic Protocol®

Delovni zvezek in dodatno učno e-gradivo

Izpopolnite formalni družbeni bonton, izboljšajte poslovno komunikacijo ter okrepite samozavest v uradnem, formalnem in neformalnem poklicnem komuniciranju.

Prejmite mednarodno priznan certifikat: International Business & Diplomatic Protocol®

Vabljeni na izčrpno dvodnevno mednarodno usposabljanje, ki je zasnovano tako, da izostri vaše poklicne, družabne, poslovne in diplomatske veščine in okrepi vaše medkulturne komunikacijske kompetence.