• 8.30–9.00

  1

  Sprejem in registracija udeležencev

 • Javna osebna kompetenca in diplomacija

  nebesedna komunikacija in tiha sporočila govorice telesa

 • Protokol srečanja, pozdrava in sprejema

  pravila predstavljanja in simulacija sprejemnega špalirja

 • Prednostni vrstni red

  uradne smernice za razvrščanje
  predstavniki vlad in mednarodnih organizacij
  slog naslavljanja

 • Skupno kosilo

  Vključuje delavnico delovnega kosila z vajami evropskega bontona za mizo med kosilom. Teme vključujejo: pregled prizorišča in mize, oblikovanje jedilnega lista, evropska (francoska in angleška) pravila obnašanja za mizo, naloge gostitelja in gosta, sheme razporeda omizja, smernice o medkulturni in verski prehrani in še veliko več.

 • Dvostranska in večstranska srečanja ter dogodki

  protokolarni sedežni red

 • Pravila pri izobešanju zastav

  domača in tuje zastave
  pravila, ki veljajo za zastave mednarodnih organizacij

 • 16.00

  8

  Zaključek prvega dne usposabljanja

 • 8.45–9.00

  1

  Sprejem in registracija udeležencev

 • Protokol ob slovesnem podpisovanju

  simulacija

 • Organizacija sprejemov

  vabila in odgovarjanje na vabila (RSVP)
  oblikovanje sprejemnega špalirja

 • Diplomacija

  vzpostavitev diplomatskih odnosov in protokola v mednarodnih zadevah

 • Diplomatski in konzularni zbor

  uradna razvrstitev

 • Podoba v javnosti in pravila oblačenja

  dnevna formalna poslovna oblačila
  večerna oblačila

 • Medkulturni izzivi

  izročanje in sprejemanje daril v mednarodnem okolju
  večkulturno in večversko delovno okolje
  tabuji in občutljiva vprašanja

 • Protokol po dogodku

  umetnost zahvalnih pisem

 • 16.00

  9

  Podelitev certifikatov in zaključek usposabljanja